Tài trợ bởi vatgia.com

Ø      Thuyết giảng: Là phương pháp giảng dạy truyền thống của SBankTraining, dùng để cung cấp các kiến thức khái quát.

Ø        Dẫn giảng:

Giảng viên SBankTraining sẽ nêu lên những tình huống phát sinh thực và giả định phát sinh thực trên thực tế nghiệp vụ và thường được trình bày ngay trên slide để các nhóm học viên nghiên cứu, thảo luận và rút ra được các nội dung cần ghi nhớ.

Phương pháp này thường được dùng cho những vấn đề cần nhấn mạnh, những tình huống cần trả lời nhanh vì không nhiều dữ kiện.

Ø        Hồ sơ, tình huống, dẫn giảng:

Giảng viên của SBankTraining sẽ phát tài liệu cho học viên nghiên cứu.

Sau khi nghiên cứu, các nhóm học viên sẽ lần lượt lên trình bày ý kiến sau khi đã thảo luận.

Giảng viên sẽ tổng hợp ý kiến và dẫn việc thảo luận chung.

Giảng viên chốt lại vấn đề lưu ý và định hướng nghiệp vụ.

Ø        Kể chuyện - Câu chuyện pháp lý:

Giảng viên của SBankTraining sẽ kể câu chuyện pháp lý là những vụ việc, vụ án kinh điển và gút lại các vấn đề cần lưu ý cho học viên. Phương pháp này thường được dùng để tạo ấn tượng mạnh cho học viên về nội dung cần lưu ý.

Ø        Giả định thực tế:

Phân vai cho học viên theo các nghiệp vụ trong ngân hàng và theo từng nhóm.

Mỗi nhóm chuẩn bị tác nghiệp theo dữ kiện đã được chuẩn bị.

Các nhóm họp với nhau và tiến hành buổi làm việc giả định.

Trong quá trình làm việc giả định học viên được trực tiếp hoặc sử dụng các phương tiện viễn thông để sử dụng dịch vụ tư vấn của các Luật sư chuyên nghiệp, nổi tiếng về lĩnh vực ngân hàng do học viên lựa chọn trong danh sách SBankTraining giới thiệu.

Giảng viên thêm tình huống để các học viên nắm rõ hơn vấn đề và nâng cao khả năng phân tích, giải quyết tình huống.

Giảng viên chốt lại vấn đề lưu ý và định hướng nghiệp vụ.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng