Tài trợ bởi vatgia.com

Sau 8 năm trực tiếp phụ trách và gây dựng thành công hệ thống pháp chế tại các Ngân hàng thương mại lớn như VIB, Maritime Bank, LienVietPostBank, năm 2010, Luật sư Trần Minh Hải đã quyết định rời khỏi hệ thống ngân hàng để đại diện cho một nhóm luật sư chuyên ngành giữ quyền điều hành Công ty Luật Ngân hàng Chứng khoán Đầu tư BASICO và phụ trách Dự án triển khai thành lập Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng SBankTraining nhằm tiếp tục phục vụ hơn nữa cho hệ thống ngân hàng.

Lop hoc 27-3.jpg

Quá trình gắn bó với ngành ngân hàng trong các cương vị Trưởng Phòng Pháp chế, Giám đốc Pháp chế, thường trực Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Luật sư Trần Minh Hải là tác giả và đồng tác giả của hầu hết các hệ thống quy chế, quy định, quy trình, chính sách trọng yếu, mẫu biểu nghiệp vụ mà các ngân hàng lớn như VIB, Maritime Bank, LienVietPostBank đến nay vẫn đang sử dụng. Trên cương vị Giám đốc điều hành BASICO, luật sư Trần Minh Hải đã triển khai hàng loạt các Dự án tư vấn về tái cấu trúc hoạt động, định chế hóa xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay, xây dựng hệ thống mẫu biểu nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay, xây dựng mẫu biểu, quy trình chuyên sâu cho các giao dịch nguồn vốn, phái sinh… cho rất nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng như: Ngân hàng Phương Đông OCB, Ngân hàng Quân đội MB, Ngân hàng Quốc Tế VIB, Ngân hàng Hongleong Bank Việt Nam, Ngân hàng Phương Tây WesternBank, Ngân hàng Đại Tín TrustBank, Công ty Tài chính Xi Măng CFC…

Luật sư Trần Minh Hải đã được đánh giá là một trong những chuyên gia nghiên cứu, phản biện sâu sắc về pháp luật ngân hàng, đầu tư, kinh doanh với hàng trăm bài viết nghiên cứu, trả lời phỏng vấn chuyên sâu được phổ biến trên các báo: Đầu tư Chứng khoán, Doanh nhân và Pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Sài Gòn Đầu tư Tài chính… và hàng trăm chương trình phỏng vấn, đối thoại trên các kênh truyền hình về các vấn đề liên quan đến pháp luật ngân hàng, đầu tư, kinh doanh thương mại. Luật sư Trần Minh Hải cũng hiện là thành viên HĐQT của Ngân hàng Phương Đông, giảng viên của Học viện Tư pháp chuyên đào tạo các luật sư và là một trong những giảng viên chính của SBankTraining với trên 1000 buổi giảng về pháp luật tài chính ngân hàng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng