Tài trợ bởi vatgia.com

Ông Phạm Linh là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Preston - Hoa Kỳ. Song hành cùng công tác nghiên cứu khoa học kinh tế, Tiến sĩ Phạm Linh luôn vận dụng những thành quả nghiên cứu của ông vào chính những thực tế kinh doanh trong ngành tài chính, ngân hàng.

Pham-Linh.jpg

Chính vì điều này, ông được biết đến với vai trò qua nhiều năm là nhân sự chủ chốt trong quản lý phát triển mạng lưới cơ sở Khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Quốc Tế VIB. Tiến sĩ Phạm Linh đã thực tế đảm đương những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như Trưởng Bộ phận Quản lý Tín dụng của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Ngân hàng United Overseas Bank (UOB), Giám đốc nhiều Chi nhánh của Ngân hàng Quốc Tế (VIB), Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB), Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Á, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của nhiều Công ty chứng khoán.

Với trên 200 buổi giảng về pháp luật tài chính ngân hàng, Tiến sĩ Phạm Linh là một trong những giảng viên chính của SBankTraining.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng