Tài trợ bởi vatgia.com

Pháp luật bảo lãnh ngân hàng
( 06/10/2015 )

Chương trình ấn tượng do các Luật sư và các chuyên gia nhân sự hàng đầu của ngành ngân hàng diễn giảng. Chương trình dành cho cán bộ tín dụng làm việc tại tổ chức tín dụng.


Bao lanh NHang.png


LỚP HỌC CỦA KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ & THỰC TIỄN

“Pháp lý về bảo lãnh ngân hàng” là chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ do Luật sư Trương Thanh Đức và Luật sư Trần Minh Hải, vốn là các chuyên gia pháp lý hàng đầu của ngành ngân hàng trực tiếp triển khai.

Với kinh nghiệm đã từng đảm đương các vị trí cao cấp về lĩnh vực pháp lý tại các ngân hàng như Giám đốc Pháp chế, Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp chế, tuân thủ, thành viên Hội đồng Quản trị..., các Luật sư sẽ chia sẻ cho học viên những kiến thức pháp lý và kinh nghiệm thông qua các tính huống pháp lý.

Tham gia Chương trình đào tạo, Học viên sẽ có được các kiến thức, kỹ năng thiết thực cho công việc:

Được cập nhật và củng cố các kiến thức pháp lý mới nhất về bảo lãnh theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định của Ngân hàng Nhà nước như giới hạn bảo lãnh, các loại bảo lãnh, hiệu lực bảo lãnh...;

Có kỹ năng nhận diện những rủi ro về nghiệp vụ bảo lãnh và được cung cấp giải pháp giảm thiểu rủi ro xoay quanh hợp đồng bảo lãnh, cam kết bảo lãnh, thư bảo lãnh và các loại hình bảo lãnh.

Thời lượng chương trình: 01 buổi (03 tiếng).

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng