Tài trợ bởi vatgia.com

Dành cho các học viên đăng ký tham dự với tư cách cá nhân
( 01/04/2015 )

Ưu đãi học phí:

·         03 Học viên đăng ký sớm nhất được giảm 100% học phí.           

·         Học viên đăng ký và nộp học phí trước 20 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký sẽ được giảm 70% học phí.

·         Học viên đăng ký và nộp học phí trước 15 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký sẽ được giảm 50% học phí.

·         Học viên đăng ký và nộp học phí trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký sẽ được giảm 30% học phí.

·         Học viên đăng ký và nộp phí trước 5 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký sẽ được giảm 10% học phí.

·         Định kỳ SBankTraining và BASICO sẽ tổ chức những khóa học khuyến khích phát triển pháp lý nghiệp vụ theo chủ đề đa dạng. Học viên nhận được giấy mời từ SBankTraining hoặc BASICO được hưởng toàn bộ quyền lợi, tiện ích lớp học và được miễn toàn bộ học phí, chi phí liên quan.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Cẩm nang nghề ngân hàng